ROMUALD LOEGLER

Prowadzi aktualnie działalność projektową w biurze architektonicznym Atelier Loegler Architekci mając za sobą dziesiątki projektów i wiele realizacji we wszystkich dziedzinach architektonicznej działalności. Atelier wykonuje studia programowe, projekty koncepcyjne, a także, współpracując ze specjalistami innych branż, opracowuje całościowe projekty techniczne. Atelier działa zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych (Niemcy, Finlandia, kraje arabskie) współpracując z wieloma biurami architektonicznymi. Prace Atelier były prezentowane na wielu wystawach w Polsce, także poza jej granicami (Berlin, Paryż, Mediolan, Helsinki, Sofia, Amsterdam, Wenecja, Monachium). Atelier Loegler należy do firm, których projekty są najczęściej publikowane w polskich i zagranicznych profesjonalnych wydawnictwach.

ATELIER LOEGLER ARCHITEKCI – IDEOWE PRZESŁANIE:

Zakorzenienie własnej kreacji w kanonach klasycznej architektury – światło, porządek/ład, lokalizacyjne uwarunkowania, której rezultat, to powstanie ARCHITEKTURY, będącej optymistycznym ujęciem współczesnego życia, to powstawanie ARCHITEKTURY, która nie jest kopią aktualnego stylu życia i kontekstu, jest kreacją światła, piękna, elegancji, harmonii, proporcji i skali. Jest tworzona z oddaniem prymatu racjonalności, z poszanowaniem człowieka i środowiska.

OŚWIADCZENIE:

Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o. oświadcza, że w kwietniu 2021 r. uzyskał Subwencję Finansową a podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju S.A.