„…Ten wybitny krakowski architekt w ciągu przeszło czterech dekad aktywności zawodowej odcisnął głęboki ślad w przestrzeni miasta. Do historii polskiej i krakowskiej architektury przeszedł jako jeden z pierwszych projektantów, którzy już w epoce realnego socjalizmu zerwali z królującą wtedy wulgarną wersją późnego modernizmu i wprowadzili za żelazną kurtyną architektoniczny postmodernizm.

„Forma podąża za fikcją” – słynny slogan tego nurtu w warunkach późnego PRL-u nabrał wyjątkowego znaczenia, powodując, że we wczesnych pracach Romualda Loeglera można z perspektywy lat dopatrywać się zarówno chęci prowokacji artystycznej, jak i próby wyrwania się ponad polityczne ograniczenia totalitarnego państwa.”

 Michał Wiśniewski

„Metamorfozy Kamienicy „Pod Kruki”, st. 66

„Romuald Loegler to w zasadzie klasyk. Wierzy w sens tworzenia wędług zasad ich szuka. To, co spaja jego pracę, to szczególny sposób podejścia do problemów – sposób, który można uznać za metodę twórczą. Loegler zawsze dąży do bezpośredniego rozwiązania problemu i nie daje zmylić urodą i urikiem.”

Dirk Meyhofer

Krytyk Architektury, Kolonia

Publikacje w wydawnictwach polskich i zagranicznych

Artykuły

Artykuł pn. : „Tworzenie architektury – od wolnej myśli do skonsolidowanej formy” – publikacja dwujęzyczna Design Analog / Virtual Architecture – Achitectural Volumes (Projektowanie analogowej / wirtualnej architektury) – 3/2013-2014;

Gazeta Krakowska – Romuald Loegler „Wieżowce w Krakowie – budować czy nie budować?” 11/2011;

miesięcznik Architektura i Biznes „Wielkie projekty a renesans miast”, Kraków 2014;

Architektura i Biznes – Sąd Rejony w Nysie, Kraków 2014;

Magazyn Word Architecture – „Poland of Opportunities” – nr 11/2009/233 – Chiny 2009 r.;

artyku ł pt.: Młoda Polska Architektura” w Deutsches Architektenblatt;

Czasopisma

Architectural Design – Beyond the Revolution

Architekt

Architektura & Biznes

Architektura

Arkitektiilehti

Arts&Architecture Environment

Baumeister

Bauwelt

Berliner Morgenpost

Building Design

Deutsches Architektenblatt

Der Tages Spiegel

Domus

Dialog mit Zeit und Ort – Aedes

Function Form

Garten+Landschaft

Ideen für Berlin

Korean Atchitects

Lotus International

Mój Dom

Murator

Tygodnik Powszechny

Rakenuslethi

SPACE

Wprost

Frankfurter Allgemeine Zeitung

City Magazine – Kraków

L’industria Italiana del Cemento

Newsweek Polska

Książki i Albumy

„Miasto to nie architektoniczna zabawa” – Romuald Loegler – Wydawnictwo RAM, Kraków 2011;

“Dictionaire de L’Architecture du XXe Siecle” – nota biograficzna,

„Historia Sztuki – Tom 17 – Polska Architektura” – Wyd. Kraków 2010;

książka „Wspaniałość budowy tego co istnieje”;

książka „Dialog z czasem i miejscem”;

„Encyklopedia” – Wydawnictwo Naukowe PWN – 2005 r.,

„AIO New European Architecture”;

ksi ążka „Z porządku uwolniona forma” i in. ,

album “…wspania łość budowy tego, co istnieje…” (red. Ewa Zamorska–Przyłuska),

„Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego” – wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej – 2009 r.;

książka „Architektura dźwięku” – Wydawnictwo “Architektura & Biznes” Kraków 2006 r.;

Atlas Architektury Światowej” – „The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture Comprehensive Edition – 2004 r.,

Album Członków Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk (PAN) – pn. „Charakterystyki i Dokonania” – Poznań 2009;

Katalogi

Katalog wystawy w Dreźnie „Definiowanie warto ści miejsca” 2005 r.;

Katalog „Wystawa architektury austriackiej 2002” w Krakowie ,

Katalog do wystawy pn. „Ikony Polskiej Architektury” ( Poland. Icons of architecture)- wersja polska i angielska – Wydawnictwo Murator – Warszawa 2005;

Katalog pn. „Architektura i przestrzeń miasta u progu XXI wieku” – SARP Oddział Kraków – 2010 r. ,

Katalog Konkursu na Centrum Kongresowe w Krakowie; Atlas Architektury Światowej” – „The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture Comprehensive Edition – 2008 r.

Katalog Opery Krakowskiej-„Słuchać architektury”-2009 r.; … a w Krakowie jest Opera – Katalog Opery Krakowskiej – 2008 – Romuald Loegler – „Słuchać architektury”

Wystawy, wykłady i seminaria:

“Historische Monumenten in Polen” – “Construatte en Interatie”

“Miasta i centra historyczne” – Wenecja i Kraków

Międzynarodowa Wystawa Architektury “Terra 2” we Wrocławiu

Międzynarodowe Biennale Architektury “Interarch” w Sofii

Wystawa indywidualna “W poszukiwaniu estetyki porządku” – Muzeum Architektury we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie

Wystawa projektów “Artic Center” w Rovaniemi (Finlandia)

Wystawa projektów “IBA” w Berlinie Zachodnim

Wykłady “W poszukiwaniu estetyki porządku”, “Forma wyzwolona” w Berlinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Oulu (Finlandia)

“Fenster Galerie” w Berlinie

Wykłady “Duże Osiedle – Nowa Huta koło Krakowa” – Werkbund, Berlin

“Berlin Denkmal oder Denkmodell” w Berlinie, Paryżu i Krakowie

“Paris Architecture and Utopia” w Paryżu i Berlinie

“Międzynarodowy Program dla Krakowa – rewitalizacja najpiękniejszego polskiego miasta”, 1990 r.

Kongres U i A – Brighton, 1988 r. (Wielka Brytania), Montreal, 1990 r.

Salon Architektury w Mediolanie, 1991 r.

Wystawa rysunków architektonicznych w Nowym Jorku, Krakowie, Düsseldorfie

i Berlinie

Wystawa współczesnej architektury sakralnej w Polsce, Praga, 1992 r.

Triennale Architektury Światowej w Belgradzie, 1991 r.

Seminaria w kraju i zagranicą, między innymi: “Ost – West – Platform” i “Berlin Zentrum” w-Berlinie, Wiedniu, Reaself, Wrocławie i Krakowie

Wystawa zbiorowa “Baustelle – Polen”, Akademie der Künste w Berlinie, 1994 r.

Wystawa “Architektural Visions for Europe” 1994–1995, Berlin, Dusseldorf, Warszawa, Monachium, Wiedeń, Rotterdam, Mediolan, Paryż, Wenecja;

“Przeglądowa wystawa architektonicznej twórczości Romualda Loeglera” w Warszawie

i  Częstochowie, 1994 r.

Międzynarodowe warsztaty “Karl Marx Allee” w Berlinie, 1994 r.

Wykład dla Architectural League of New York, 1995 r.

Seminarium “Humanizacja osiedli lat 60-tych i 70-tych ” w Krakowie, 1995 r.

Wystawa pokonkursowa “Nordbahnhof” w Berlinie, 1995 r.

Wykład “Tradycja, kontekst, kompozycja” i publikacja w ramach Berliner Architekturgespräche, 1995 r.

“Quo Vadis Architektura” – międzynarodowa wystawa jubileuszowa w Muzeum Architektury we Wrocławiu, 1995 r.

Wystawa w oddziale SARP w Rzeszowie, 1996 r.

Wystawa “…wspaniałość budowy tego, co istnieje…” w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1996 r.

Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji, 1996 r.

Wystawa “…wspaniałość budowy tego, co istnieje…” w Muzeum Architektury we Wrocławiu, 1997 r. – Poznań 1998 r.

Wystawa autorska „Dialog mit Zeit und Ort” – Berlin Galeria Aedes maj-czerwiec 1998 r.

Wystawa autorska – Katowice, Gdańsk, Koszalin – 1998 r.

Wystawa autorska w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie – 1999 r.

Wystawa autorska – Karlsruhe – 1999 r.

Wystawa „Szkice Architektury” – Unije, Chorwacja 2000 r.

Wystawa autorska podczas Dni Małopolski w Turyngii – Erfurt, Niemcy 2000 r.

Wykład podczas konferencji „Beton u progu nowego Millenium” – Kraków, listopad 2000

Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej – “powstanie i rozbudowa Biblioteki Jagiellońskiej” w 2001 r.

Galeria „Tower Building Gallery” – Łódź, czerwiec 2002 r.

UIA – kongres Berlin 2002 r. – wykład pt.; „Czy osiedla mogą być miastami w mieście?”

Wystawa autorska oraz wykład „Galeria Jednego Projektu” – Muzeum Architektury – Wrocław 2002 r.

Seminarium i wystawa pn. „ Europejskie Centrum Solidarności” – Gdańsk 2005 r.

Wystawa autorska „Definiowanie wartości miejsca” – Drezno, 2005 rok; Bratysława, 2006 rok; Koszyce, 2006 rok; Kalisz, 2006 rok

Wykład podczas  IV międzynarodowej konferencji o architekturze i sztuce sakralnej –

„ Kościoły naszych czasów – zespół sakralny w mieście” – Kielce 2005 r.

Wystawa pn. :Ikony Polskiej Architektury” (Poland. Icons of architecture) organizowana przez Wydawnictwo Murator, Warszawa 2005

Wykład podczas konferencji naukowych z okazji jubileuszu 30-lecia Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej – Białystok 2006

Uczestnictwo i wykład podczas Triennale w Mediolanie – Mediolan 2006 r.

Wykład inauguracyjny rok akademicki 2007/2008 „Antycypacja architektury” – Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego – Kraków

Wystawa autorska oraz wykład „Galeria Jednego Projektu” – Muzeum Architektury – Wrocław 2008 r.

Uczestnictwo w Międzynarodowych warsztatach projektowych dotyczących   przestrzennego  i architektonicznego ukształtowania Placu Litewskiego w  Lublinie – Lublin 2008 r.

Wykład inauguracyjny pn. „Nowe adresy” – rok akademicki 2008/2009– Politechnika Białostocka – Białystok 2008 r.

Konferencja i panel dyskusyjny w Darmstadt – Teschnische Uniwersität – 2009 r.

Wykład pn. „Dziś czyli jutro” podczas Kongresu i wystawy “Interior, Exterior, Expanse – Art of Polish Architects in UK” – Londyn 2009

Organizacja, współprowadzenie i wykład pn. „Pozwólmy tworzyć miasta  poetom architektury” podczas Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie – 2009 r.

Wykład pn. „W poszukiwaniu autentycznej architektury” podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Producentów Cementu w Krakowie – 2009 r.

Wykład pn. „Uczyć teorii architektury” podczas Konferencji Naukowej „Nauczanie Architektury i Urbanistyki – Fenomeny Pogranicza” organizowanej przez Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – 2009 r.

Wykład pn. „Światło – autentyczny wymiar architektury” na XVIII Międzynarodowych Targach Światła w Warszawie – 2010 r.

Wykład pn.: „ Rozwiązania dotyczące planowania rozwoju aglomeracyjnego stosowane w wybranych krajach europejskich” na  Konferencji „Planowanie przestrzenne a rozwój regionalny i aglomeracyjny” organizowanej przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu – 2010 r.

Uczestnictwo i wykład pn. Młoda polska architektura”  na Sympozjum Idei 2010 pn. „ Rozwój Miast i Ochrona Zabytków”w  Görlitz-Zgorzelcu organizowanym przez Drezdeński Uniwersytet Techniczny  (Technische Universität Dresden) – 2010 r.

Wykład pn. „Architektura ceramiki – Architektura ceglana” na Konferencji

pn.: „Współczesna Architektura ceramiczna” organizowanej na 800-lecie Ceramiki Budowlanej na Ziemiach Polskich przez Związek Producentów Ceramiki Budowlanej, Kraków 2010 r.

Wykład i publikacja pn. „Przestrzeń publiczna – życie poza budynkiem” na

III Konferencji Naukowej pn.: Tożsamość miasta w dobie globalizacji” organizowanej przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej w Czerniejewie – 2010 r.

Wykład pn. „Idea – znaczący element kreacji” na Konferencji organizowanej przez firmę Wienerberger – Toruń 2010 r.

Wykład i panel dyskusyjny na cyklicznym spotkaniu architektów łódzkich pn.: „ArcyARCHIwizje” – Łódź 2011 r.

Wykład i publikacja pn. „Sztuka przestrzeni – przestrzeń dla Sztuki” na Konferencji

pn. „Muzeum a zabytek. Konflikt czy harmonia?” organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie – 2011 r.

Wykład pn. „Architektura murowana – trwałość, ekologia, estetyka” na Konferencji pn. „800-lecie Ceramiki Budowlanej na Ziemiach Polskich” organizowanej przez Związek Ceramiki Budowlanej – Warszawa 2011 r.

Wykład pn. „Urok porażki” na Konferencji organizowanej przez Firmy Sanitec Koło

i Kaniewski Saute Design – Kraków 2011

Wykład i panel dyskusyjny na spotkaniu architektów szczecińskich organizowanym przez Fundację Twórców Architektury (temat przewodni – projekt Teatru Polskiego

w Szczecinie)   – Szczecin 2011 r.

Wykład pn. „WIELKIE PROJEKTY JAKO PROCES”, Konferencja Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych „Innowacyjność w  przekształcaniu miast  Europy”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury, Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej IARP, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oraz Europejskie Forum Polityk Architektonicznych EFAP, Gdańsk 2011

Wykład pn. „Idea – znaczący element kreacji”, Wienerberger – Spotkanie Profesjonalistów, Organizowane przez firmę Wienerberger Building Value, Toruń 2011

Wykład pn. „Wyspiański w dialogu z modernizmem – koncepcja, rozbudowa Muzeum Narodowego w Krakowie” na Konferencji pn. „MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ- Dialog konserwatorsko-architektoniczny” organizowanej przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz pod Patronatem Honorowym: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, Marszałka  Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Infrastruktury – Warszawa 2011

Wykład pn. „Miasto to nie architektoniczna zabawa” na spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Akademię Architektury, Allmendinger oraz Art&Design Society, Łódź 2011

Uczestnictwo wraz z panelem dyskusyjnym na Sympozjum Polsko – Niemieckim w Berlinie, pn. „Teraźniejszość i przyszłości rekonstrukcji budynków jako zwierciadło tożsamości kulturowej”, organizowane przez Akademie der Künste, Berlin 2011

Spotkanie autorskie wraz z panelem dyskusyjnym dla środowiska architektów na Politechnice Świętokrzyskiej, Wydział Architektury, Kielce 2011

Spotkanie autorskie z prezentacją własnej twórczości oraz wystawą w Wyższej szkole Technicznej w Katowicach, Katowice 2012

Koncepcja i przygotowanie programu „Wizje architektury jutra” w ramach którego grupa czołowych polskich architektów przygotowała projekty modelowej jednostki urbanistycznej na terenie miasta Pobiedziska. Prezentacja rezultatów podczas design ARENA 2012, Poznań 2012

Wykład pn. „Gorycz i nadzieja – polska architektura drugiej połowy XX wieku” –

„ Architecture and the iron curtain. Before and after the fall – a lecture by Romuald Loegler – Architekt,Poland” na konferencji pn. “ Open Academy a platform for building a sustainable society”, zorganizowanej przez ULI (Urban Land Institute) oraz   BURO II & ARCHI+I, Belgia 2012

Wykład pn. “Zobaczyć przyszłość” na Konferencji pn. “Przyszłość miasta – miasto przyszłości” zorganizowanej przez Zakład Kompozycji Urbanistycznej – Instytut Projektowania Urbanistycznego – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012

Wykład pn. „Wielkie Projekty miast europejskich” na Konferencji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej a rozwój miast w zaawansowanym okresie transformacji gospodarczej”, zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Zrównoważonego Rozwoju Miast, Kraków 2012

Wykład pn. „Przeszłość i przyszłość cegły” na Konferencji organizowanej przez firmę Wienerberger – Toruń 2012

Wykład autorski dla studentów na Akademii Dziedzictwa przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2012

Wykład autorski na 54 Kongresie UFEMAT (European Association of National Builders, Merchant Associations and Manufacturers) zorganizowanym przez Międzynarodową  Federację Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych, Kraków 2012

Wykład i prezentacja pn. „Architektura Muzyki – Muzyka Architektury” na XII Międzynarodowym Triennale Architektury – Konferencja pn. :Architektura Muzyki”, Kraków 2012

Wykład autorski pn. „Wielkie projekty a renesans miast” na Międzynarodowych Warsztatach Architektonicznych, zorganizowanych przez Firmę Wydawniczo-Reklamową RAM, Firmę OFCO Sp. z o.o, i Firmę Allmendinger, Łódź 2012

Wykład autorski pn. „Miasto to nie architektoniczna zabawa” na Kongresie Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie, zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa przy UM Rzeszowa, Rzeszów 2012

Wykład autorski i prezentacja pn. „Kolorowe piękno budowli” na Seminarium pn.” Kolor w architekturze”, zorganizowanym przez Firmę Wydawniczo-Reklamową RAM, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013

Wykład i prezentacja pn. „Drewno – Relacja z architekturą”  – MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNANŃSKIE, BUDMA 2013, Poznań 2013

Wykład pn. „Wielkie projekty a renesans miast” – MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE, BUDMA 2013, Poznań 2013

Wykład autorski pn. „Zobaczyć przyszłość” na XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pn.:  „Przyszłość Miasta – Miasto Przyszłości” – Kraków 2013

Udział w Konferencji oraz wystawie pn. „Dialog polsko – niemieckich architektów” organizowanej przez NAX Bundesarchitektenkammer Netzwerk architekturexport i Das Brehmer Tabak-Collegium i Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2013

Udział w Konferencji pn. „Die Europäische Stadt – nachhaltig, wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert” organizowanej przez Deutscher Städtetag Dezernat Stadtentwicklung Bauen,Wohnen und Verkehr, Frankrut 2013

Udział w konferencji pn. „Kultura: Miasto” zorganizowanej przez cztery Akademie Sztuki z Berlina, Hamburga, Monachium i Saksonii, Berlin 2013

Udział w konferencji pn. „ Polsko-niemiecki DIALOG architektów” zorganizowanej przez Internationale Bauausstellung (IBA, Interbau)  Thüringen, Weimar 2013

Wykład autorski i prezentacja pn. „Zobaczyć przyszłość” na 10 Biennale Europejskich Miast i urbanistów w Portugalii, Cascais, Portugalia 2013

Wykład autorski i prezentacja pn. „Jak architekci widzą przyszłość budynków i powierzchni” na Kongresie „Preparing aluminium for the future” – ESTAL Congress (European association for Surface), Kraków 2013

Wykład autorski pn. Transformacja i metamorfoza” na konferencji pn.: Między ortodoksją a kreacją- Dialog konserwatorsko – architektoniczny” zorganizowanej przez: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie; Stowarzyszenie Architektów Polskich;  Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz pod Patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2013

Udział w panelu dyskusyjnym pn „Zrównoważony rozwój polskich miast. Jak połączyć efektywność energetyczną, zdrowie i rozwój gospodarczy?” na Międzynarodowej Konferencji Word Climate Summit 2013- towarzyszącej obradom Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP19, zorganizowanej przez Firmę Velux oraz Word Climate Summie, Warszawa 2013

Udział wraz z prezentacją na warsztatach pn. „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”- wspólny projekt Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu, Kraków 2013 r.

Wykład autorski pn. „Urok porażki” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2013

Wykład autorski na XXXVIII Kongresie szkoleniowym WGN (Koncern Biur Obrotu Nieruchomościami) – W JEDNOŚCI SIŁA, Krynica Zdrój, czerwiec 2014

Udział w Warsztatach oraz wykład pn. „ W poszukiwaniu architektury autentycznej”

na Konferencji pn. „Tydzień z Architekturą” Łódzkiego Oddziału SARP; Łódź 2014